Några bilder från veckans utförsäljning 29-30 mars